Nyheter

noimage
Registreringsbevis fra Startbank tildelt AS Hibas

StartBANK er et leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen, og ble etablert i tett samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL) og offentlige myndigheter som et ledd i prosjektet "Seriøsitet i byggenæringen. Formålet med registeret er å sikre bransjen seriøse samarbeidspartnere som kan konkurrere på like vilkår, i tillegg til at ordningen er ressursbesparende for alle parter. Leverandørene blir vurdert på grunnlag av på forhånd fastlagte, objektive godkjenningskriterier. Oppdragsgivere kan ved behov stille tilleggskrav til leverandører ved utvelgelsen for ulike typer oppdrag. 

StartBANK driftes av Achilles, som også driver kvalifikasjonsordninger for olje og gass, energi og transportsektoren.

 

For større bilde trykk her!

 

 

Mer info på Startbank.no


<< Tilbake

Reporter :  admin
Source : 
Publish on :   13.03.2012 15:43

  • x